Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Παράνομα, σύμφωνα με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι εισπρακτικές εταιρείες τηλεφωνούν σε καταναλωτές εφόσον δεν τους έχουν ενημερώσει ότι έχουν στην κατοχή τους τα στοιχεία τους.


Παράνομα, σύμφωνα με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι εισπρακτικές εταιρείες τηλεφωνούν σε καταναλωτές εφόσον δεν τους έχουν ενημερώσει ότι έχουν στην κατοχή τους τα στοιχεία τους.

Παράνομα, σύμφωνα με δύο δικαστικές αποφάσεις, οι εισπρακτικές εταιρείες   τηλεφωνούν στους δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα» δάνεια και στους  κατόχους πιστωτικών καρτών, κ.λπ., εάν   οι Τράπεζες δεν έχουν  προηγουμένως γραπτώς ενημερώσει   ότι μεταβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε συγκεκριμένη εισπρακτική εταιρεία και εάν οι τελευταίες δεν έχουν ενημερώσει τους δανειολήπτες ότι έχουν στην κατοχή τους τα προσωπικά τους δεδομένα.

Εάν όλα αυτά δεν συμβαίνουν, πέρα από το ότι μπορείτε να μην απαντάτε σε καμία ερώτηση όταν σας τηλεφωνούν οι εισπρακτικές εταιρείες -οι οποίες έχουν πλέον  εκτραπεί με την ανοχή των αρμοδίων κρατικών οργάνων-  μπορεί ο δανειολήπτης να διεκδικήσει την προβλεπόμενη από το νόμο   αποζημίωση για ηθική βλάβη η οποία είναι τουλάχιστον 5.870 ευρώ (συν του νόμιμους τόκους) και να καταφύγει   και στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, για τις τηλεφωνικές οχλήσεις, πιέσεις, απειλές και απαράδεκτες συμπεριφορές των εισπρακτικών εταιρειών.

Tο υπουργείο Ανάπτυξης για  παραβάσεις των εισπρακτικών εταιρειών ή -όπως είναι η επίσημη ονομασία τους- εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών  μπορεί να υποβάλλει υψηλά  πρόστιμα έως και 500.000   ευρώ και σε   περίπτωση υποτροπής το   πρόστιμο διπλασιάζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: